Quản trị tài chính doanh nghiệp

Tính chất Giá trị
Mã môn họcBFA33041
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết90
Số tiết lý thuyết70
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học45
Số tiết bài tập20
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình40
Hình thức thiTNG
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết