Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Tính chất Giá trị
Mã môn họcADI33031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết67.5
Số tiết lý thuyết63
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập4
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiB.Vệ,BTL,PM
Thời gian thi180
Đề cương chi tiết