Xử lý ô nhiễm không khí

Tính chất Giá trị
Mã môn họcAPT33031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết67.5
Số tiết lý thuyết46
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học20
Số tiết bài tập21.5
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiB.Vệ,TL
Thời gian thi120
Đề cương chi tiết