Khí cụ điện và vật liệu điện

Tính chất Giá trị
Mã môn họcEAM33041
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết90
Số tiết lý thuyết66
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học24
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiB.Vệ,TL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết