Luật kinh tế

Tính chất Giá trị
Mã môn họcELA33031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết32
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học18
Số tiết bài tập18
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết