Cung cấp điện và chiếu sáng

Tính chất Giá trị
Mã môn họcESL33041
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết90
Số tiết lý thuyết50
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học30
Số tiết bài tập10
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết