Kế toán tài chính 2

Tính chất Giá trị
Mã môn họcFAC33042
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết90
Số tiết lý thuyết54
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học180
Số tiết bài tập36
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết