Tin học đại cương 2

Tính chất Giá trị
Mã môn họcICD31022
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết35
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập10
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình0
Hình thức thiPM
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết