Dẫn luận ngôn ngữ

Tính chất Giá trị
Mã môn họcLIN31021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết38
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học5
Số tiết bài tập2
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTNPM
Thời gian thi30
Đề cương chi tiết