Kế toán quản trị 1

Tính chất Giá trị
Mã môn họcMAC33021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết32.5
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học65
Số tiết bài tập12.5
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết