Kinh tế vĩ mô

Tính chất Giá trị
Mã môn họcMAE32031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết38
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học18
Số tiết bài tập12
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTNG
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết