Marketing căn bản

Tính chất Giá trị
Mã môn họcMAR32031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết64
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học40
Số tiết bài tập4
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTNG
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết