Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2

Tính chất Giá trị
Mã môn họcMLP31032
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết68
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết