Cơ học kết cấu P2

Tính chất Giá trị
Mã môn họcMOS32032
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết67.5
Số tiết lý thuyết62.5
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập5
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình20
Hình thức thiTL
Thời gian thi120
Đề cương chi tiết