Quản trị chiến lược

Tính chất Giá trị
Mã môn họcSTM33031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết64.5
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học3.5
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết