Lý thuyết tài chính và tiền tệ

Tính chất Giá trị
Mã môn họcTFM32031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết54
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học67
Số tiết bài tập14
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTNG
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết