Kế toán xuất nhập khẩu

Tính chất Giá trị
Mã môn họcXNK33021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết21
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học12
Số tiết bài tập12
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình0
Hình thức thiTL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết